Myloc Construction

Lösningar inom Construction Supply Chain Management (CSCM). Molntjänst som hjälper dig att styra bygglogistik, materialhantering och transporter för en effektivare byggproduktion.


Myloc Construction är en molntjänst som hjälper dig att styra bygglogistik, materialhantering och transporter för en effektivare byggproduktion. Detta bidrar till att du kan genomföra dina byggprojekt med kortare byggtid, sänkta kostnader och högre kvalitet.

– Effektivare byggproduktion
– Mindre administration
– Bättre kontroll och överblick
– Högre säkerhet genom minskad materialhantering
– Reducerar tid- och resurskrav
– Minskar arbetstiden och arbetskostnaden med 15-50%
– Minskar byggprojektets förvaringsbehov med 20-70%
– Minskar antalet transporter med 10-20%
– Minskar risken för materialskador med 50-80%
– Just-in-time leveranser bidrar till färre kassationer
– Reducerar Co2-avtrycket
– Mindre skrotning och returer

Ett verktyg för effektivt och enkelt samarbete kring logistiken ger effekt i produktionen
Bakom myloc® finns visionen om att allt material skall anlända i rätt tid, på rätt plats med rätt märkning, optimalt transporterat
och vid behov optimalt lagrat. Att åstadkomma detta kräver att många olika företag och användare samarbetar. Med Myloc Construction skapas förutsättningar för att samordna och samarbeta med samtliga inblandade i försörjningen av ett byggprojekt. Genom att enkelt och effektivt kunna dela information och ge olika användare enkla funktioner som stöd blir planeringen tydligare och enklare att följa. Vi hjälper er sätta upp enkla rutiner som fungerar.

Materialflödet börjar hos leverantören
Packning, märkning och leveranstid är viktiga delar i logistiken. Vi erbjuder flera olika möjligheter att effektivt samverka mellan projektet och leverantörerna – allt från djupare integration till olika sätt att arbeta direkt i systemet. Välj det sätt som passar projektet och respektive leverantör bäst i varje enskilt fall.

myoc-construction-beskrivande-bild4


Myloc Construction fungerar i verkligheten – det har våra användare sett till

Byggprojekt ser som bekant helt olika ut och har olika förutsättningar. Att driva byggprojekt kräver att man kan hantera det som inte går att planera eller förutse. Ambitionen eller kraven på logistiken kan också variera. Myloc Construction har idag hundratals användare på lika många byggprojekt, samt tiotusentals ovärderliga erfarenheter från projekt av olika karaktär och inriktning.